28 Φεβ 2011

ΔΙΟΔΙΑ: ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΦΕΚ

ΔΙΟΔΙΑ: ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΦΕΚ
από επιτροπες αγωνα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 3:02μμ, Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011
e-mail: epitropes2010@gmail.com">epitropes2010@gmail.com
Πως περνάμε τα διόδια μετά την δημοσίευση της τροπολογίας σε ΦΕΚ 
Ακολουθούν νέες οδηγίες για το πως περνάμε τα διόδια αφού γίνει νόμος η ντροπολογία του Ρέππα. Ακόμη δεν έχει τυπωθεί η τροπολογία σε ΦΕΚ συνεπώς δεν είναι νόμος. Συνεχίζουμε να σπρώχνουμε τις μπάρες μέχρι να τυπωθεί. Όταν τυπωθεί σε ΦΕΚ θα είναι νόμος και ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες.

Image scaled downΠως περνάμε τα διόδια μετά την δημοσίευση της τροπολογίας σε ΦΕΚ Ακολουθούν νέες οδηγίες για το πως περνάμε τα διόδια αφού γίνει νόμος η ντροπολογία του Ρέππα. Ακόμη δεν έχει τυπωθεί η τροπολογία σε ΦΕΚ συνεπώς δεν είναι νόμος. Συνεχίζουμε να σπρώχνουμε τις μπάρες μέχρι να τυπωθεί. Όταν τυπωθεί σε ΦΕΚ θα είναι νόμος και ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες.

Επί πιστώσει απόδειξη που
έχει εκδοθεί από την Νέα Οδό.
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ - ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΜΕ;
Δηλώνουμε στον υπάλληλο ότι «δεν μπορούμε να πληρώσουμε» δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός μας. Ζητάμε να εκδοθεί απόδειξη με πίστωση και να ανοίξουν την μπάρα.
Αν καθυστερούν προειδοποιούμε ότι:
α) αν δεν ανοίξουν αμέσως την μπάρα καταστρατηγούν το συνταγματικό μας δικαίωμα για ελεύθερη μετακίνηση και διαπράττουν το ποινικό αδίκημα της παράνομης κατακράτησης.
β) αν δεν εκδώσουν την απόδειξη διαπράττουν το φορολογικό αδίκημα της άρνησης εκδόσεως επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου.
γ) αν αρνηθούν να ανοίξουν διαπράττουν και το αδίκημα της πρόκλησης για εκτέλεση παράνομης πράξης.
Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει τροχαία ανοίγουμε την μπάρα με απλή ώθηση προς τα εμπρός και συνεχίζουμε την πορεία μας.
Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και υπάρχει τροχαία τότε ζητάμε την συνδρομή του αστυνομικού ώστε να κοπεί πιστωτικό και να ανοίξει η μπάρα.
Αν μας ζητηθεί να συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής πριν από την υπογραφή μας γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».
Σε περίπτωση που ο τροχονόμος δηλώσει αναρμόδιος ή αρνούνται να μας ανοίξουν την μπάρα καλούμε την αστυνομία στο 100 και ζητάμε να συλληφθεί ο ταμίας και ο υπεύθυνος των διοδίων και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με την αυτόφορη διαδικασία για παράνομη κατακράτηση.

Τι άλλαξε στον ΚΟΚ;
Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προστέθηκε η εξής παράγραφος:
«Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως.»

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να βεβαιώσει την τροχαία παράβαση ή να μου επιβάλλει πρόστιμο;
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να διαβιβάσει στην τροχαία ποιοι δεν πλήρωσαν και να κοπεί κλήση;
Όχι, ο παραχωρησιούχος είναι ιδιωτική εταιρία και δεν μπορεί να βεβαιώσει τροχαία παράβαση ούτε μπορεί να επιβάλει πρόστιμο. Ρητά προβλέπεται από την τελευταία διάταξη του νόμου, ότι πρόστιμο επιβάλει μόνο ο τροχονόμος και μάλιστα όταν διαπιστώσει την παράβαση αυτοπροσώπως.

Ποιά είναι τα αρμόδια αστυνομικά όργανα;
Αρμόδια να βεβαιώσει παραβάσεις του ΚΟΚ είναι η τροχαία.

Μπορεί να με σταματήσει μετά τα διόδια τροχονόμος και να μου ζητήσει απόδειξη ότι πλήρωσα;
Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μας υποχρεώνει να κρατάμε τις αποδείξεις. Εξάλλου αν έχουμε περάσει με ΤΕΟ-pass ή με e-pass δεν θα έχουμε απόδειξη. Επίσης η βεβαίωση της παράβασης πρέπει να γίνει «αυτοπροσώπως», δηλαδή να μας δει ο ίδιος ο τροχονόμος να μην πληρώνουμε.

Μπορεί ο τροχονόμος να μου κόψει κλήση στηριζόμενος σε μαρτυρία άλλου ότι δεν πλήρωσα;
Όχι, ο τροχονόμος μπορεί να βεβαιώσει την παράβαση μόνο αν έχει διαπιστώσει ο ίδιος «αυτοπροσώπως» να μην πληρώνουμε.

Μπορεί να βεβαιωθεί η τροχαία παράβαση από τις κάμερες που υπάρχουν στα διόδια;
Όχι, διότι οι κάμερες που ο παραχωρησιούχος έχει τοποθετήσει, είναι παράνομες, έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια της Αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου, τα προϊόντα τους αποτελούν παράνομα αποδεικτικά μέσα, που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια. Επιπλέον η διάταξη λέει ότι ο τροχονόμος το διαπιστώνει «αυτοπροσώπως» και όχι μέσω της χρήσης τεχνικών μέσων.

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε την οδό;
Όχι, δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή ακόμα κι αν δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε.

Έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω την οδό χωρίς να πληρώσω εκείνη τη στιγμή;
Ναι, έχουμε το δικαίωμα να πληρώσουμε αργότερα. Συγκεκριμένα ο Ν. 3535 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης άρθρο 3ο, παρ.2 ΦΕΚ 41Α 23/2/2007) αναφέρει:
«Ο υπόχρεος δικαιούται να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος, χωρίς άλλη επιβάρυνση, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της βεβαιώσεως του Παραχωρησιούχου με τον τρόπο που θα υποδείξει ο τελευταίος.»

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρώσουμε;
Όχι, πρέπει να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη. Αν δεν κόψει απόδειξη διαπράττει το φορολογικό αδίκημα της άρνησης έκδοσης επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου. Καταγγελία του φορολογικού αδικήματος μπορούμε να κάνουμε στη ΣΔΟΕ καλώντας το 1517.

Δίνουμε τα στοιχεία μας;
Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία μας. Αν υποχρεωθούμε να τα δώσουμε για να ξεμπερδέψουμε καλό είναι να δώσουμε τα κανονικά μας στοιχεία γιατί σε περίπτωση που η υπόθεσή μας δικαστεί θα είναι εις βάρος μας να έχουμε δώσει ψευδή στοιχεία.

Υπογράφουμε;
Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υπογράψουμε κανένα έγγραφο. Αν συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής, υπογράφουμε, πριν όμως από την υπογραφή μας, γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».

Αν δεν υπάρχει τροχαία μπορώ να σπρώξω την μπάρα όπως και πριν;
Ναι.

Αν είμαι απρόσεκτος και με δει ο τροχονόμος να μην πληρώνω τι μπορεί να μου συμβεί;
Το πρόστιμο είναι 200 ευρώ και είναι στην κρίση του τροχονόμου το αν θα αφαιρέσει τις πινακίδες, την άδεια και το δίπλωμα για 20 ημέρες.

Αν ο τροχονόμος με γράψει ενώ έχω ακολουθήσει τις οδηγίες τι γίνεται;
Με αντίγραφο της επί πιστώσει απόδειξης καταθέτουμε αναφορά στον διοικητή του τμήματος της τροχαίας για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος, με την ένδειξη «Κοινοποίηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» και ζητάμε την ακύρωση της κλήσης και την επιστροφή πινακίδων, άδειας και διπλώματος.

Τι θα συμβεί αν μου στείλουν ειδοποίηση να πληρώσω;
Αν το έγγραφο μας το επιδίδουν με δικαστικό επιμελητή τότε απευθυνόμαστε σε δικηγόρο, αν δεν έχουμε τηλεφωνούμε στα μέλη των επιτροπών αγώνα για να μας συστήσουν κάποιο δικηγόρο μέλος των επιτροπών αγώνα. Αν το έγγραφο μας το στέλνουν με ταχυδρομείο μπορούμε να το στείλουμε για ανακύκλωση.

Που μπορώ να απευθυνθώ για διευκρινήσεις ή για βοήθεια;
Ηλεκτρονικά στο e-mail epitropes2010@gmail.com ή καλώντας στα τηλέφωνα των μελών του πανελλαδικού συντονιστικού των επιτροπών αγώνα κατοίκων, πολιτών και εργαζομένων ενάντια στα διόδια που είναι αναρτημένα στο site www.oxidiodia.gr καιepitropesdiodiastop.blogspot.com

Ανέκδοτο "Κάνε μια ευχή"

''Θεέ μου  σε  παρακαλώ, άσε με να σου κάνω μια ευχή!''

Τότε μονομιάς, οι ουρανοί σκοτεινιάζουν, σύννεφα απλώνονται από πάνω του και η φωνή του Θεού  από το υπερπέραν ακούγεται να λέει:

''Επειδή ανέκαθεν προσπαθούσες και  ήσουν πιστός σε εμένα με κάθε τρόπο, θα σου δώσω την ευκαιρία να κάνεις  την ευχή  σου.''

Κι ο τύπος λέει:  

Θέλω να φτιάξεις μια γέφυρα μέχρι την Πάρο, έτσι ώστε να πηγαίνω με το αμάξι μου όποια ώρα θελήσω.

Ο Κύριος  του απαντάει:

''Το αίτημα σου είναι καθαρά τεχνοκρατικό. Φαντάσου τις δαπάνες  ενός τέτοιου εγχειρήματος.  Τα χιλιάδες στηρίγματα που θα χρειάζονταν και  θα έφταναν τα βάθη του Αιγαίου! Το τσιμέντο και το ατσάλι που θα  χρειαζόταν!   Μπορώ να το κάνω,  αλλά μου είναι δύσκολο να εκπληρώσω την επιθυμία σου για ένα ζήτημα τόσο πεζό.    


 

Μπορείς να σκεφτείς κάτι  άλλο; μια  ευχή που θα με τιμούσε και θα με δόξαζε. 

Ο άντρας σκεφτόταν για  πολύ, πολύ ώρα. 

Τελικά λέει:

''Θεέ μου, εύχομαι να μπορούσα να καταλάβω  τις γυναίκες.

 Θέλω να ξέρω πώς νοιώθουν μέσα τους,  τι έχουν στο μυαλό τους όταν δεν μιλούν, γιατί κλαίνε, τι εννοούν όταν λένε 'όχι'  και πώς μπορώ να κάνω μια γυναίκα αληθινά ευτυχισμένη''

Μετά από λίγα λεπτά ο Θεός  του λέει:


''Θέλεις δύο λωρίδες ή τέσσερις σ εκείνη τη γέφυρα;''

26 Φεβ 2011

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ; 
Πρώτη φορά άκουσα για την υπόθεση του χρέους του Ισημερινού και τη ρύθμισή του από τον Πρόεδρο της χώρας Ραφαέλ Κορέα στην εκπομπή του εκλεκτού συναδέλφου κ. Παπαστεφάνου στον ΣΚΑΪ και πείσθηκα, για μιαν ακόμη φορά, ότι μονόδρομοι, όπως αυτός του Μνημονίου, δεν υπάρχουν. Παρά μόνον αν παραδεχθείς την ήττα...
Περί τίνος πρόκειται;
Ο Ισημερινός, το Εκουαδόρ, βρέθηκε κι αυτός ένα βήμα πριν από τη χρεωκοπία, λόγω υπερδανεισμού, λόγω υπερπλουτισμού των ολίγων, λόγω καταλήστευσης της χώρας από τις εκεί Ζήμενς και, κυριώτατα, λόγω της συνταγής του ΔΝΤ προς θεραπείαν όλων αυτών -συνταγή θανάτου αλά Αρτζεντίνα...
Πριν από τρία χρόνια ο Πρόεδρος της χώρας κ. Ραφαέλ Κορέα, σοσιαλιστής, αλλά σοσιαλιστής κι όχι ανδρείκελο, συνέστησε μιαν Επιτροπή Ελέγχου του Χρέους της χώρας του με εθνική και διεθνική σύνθεση.
Οπως λοιπόν έγραψε η εκλεκτή συνάδελφος κυρία Βασιλική Σιούτη (Κυριακάτικη, 20.ΙΙ.2011) «μετά
την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής η κυβέρνηση του κ. Κορέα ανακοίνωσε ότι βάσει των ευρημάτων ήταν υποχρεωμένη να προβεί στην παύση πληρωμών του δημοσίου χρέους.
Αιτιολόγησε την απόφαση αυτή υποστηρίζοντας ότι το χρέος δεν ήταν νόμιμο, αλλά προϊόν διαφθοράς»
(σ.σ. οι αγορές λύσσαξαν, οι απειλές οργίασαν, αλλά ο Κορέα έμεινε ατάραχος κι ακίνητος σαν βουνό).
«Λίγο καιρό μετά», συνεχίζει η κυρία Σιούτη, «η κυβέρνηση του Ισημερινού απευθύνθηκε στους πιστωτές της με την πρόταση να αγοράσουν όλα τα ομόλογα του χρέους με έκπτωση 65% την οποίαν δέχθηκε το 91% των κατόχων ομολόγων» - δηλαδή όλοι αυτοί που απειλούσαν με θεούς και δαίμονες τον Ισημερινό και τους «κοπρίτες του», τον λαό του, δέχθηκαν ένα «κούρεμα του χρέους» κατά 65%...
Σήμερα ο Ισημερινός έχει ανακάμψει και τρέχει με ανάπτυξη 4% και τον Πρόεδρό του ισόθεον.
Αλλά είπαμε, ο Κορέα είναι αριστερός, ουμανιστής, σοσιαλιστής κι όχι ποκοπίκο.
Την ίδια πρωτοβουλία, για τη δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του δικού μας (τρόπος του λέγειν) χρέους έχει αναλάβει η βουλευτής κυρία Σοφία Σακοράφα.
Σκοπός αυτής της επιτροπής θα είναι ο έλεγχος όλων των συμβάσεων, όπως της Ζήμενς, των Ολυμπιακών αγώνων, των εξοπλισμών, των δανείων από τράπεζες όπως η Γκόλντμαν Σακς, των υποδείξεων τραπεζών και χρηματιστικών εταιρειών για δάνεια, για διευθετήσεις δανείων, τον έλεγχο για υπερτιμολογήσεις, τοκογλυφίες, μίζες κι όλα όσα κατέστησαν τον δανεισμό όχι μόνον επαχθή αλλά ειδεχθή για τον ελληνικό λαό, παράνομο, δόλιο και προδοτικό.
Βεβαίως, θα πουν κάποιοι, οι διαφορές μας με τον Ισημερινό είναι σημαντικές, εμείς ανήκουμε στη ζώνη του Ευρώ και σε μια διακρατική Ενωση, την Ευρωπαϊκή.
Οτι επίσης είμαστε εκτεθειμένοι σε απειλές γειτόνων, γειτόνων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον μας.
Και ο Ισημερινός απειλήθηκε ομοίως, μέσω Κολομβίας, από τις ΗΠΑ αλλά η πάνδημη αντίδραση του λαού του, σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση των διεθνών συμμαχιών της χώρας, εξαέρωσαν την απειλή.
...................................
Οσο για το ευρώ και τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ενωση, ένας λόγος περισσότερος για να αντιδράσει ο ελληνικός λαός, αν θέλουμε μια Ενωση των κρατών κι όχι των Τραπεζών, των λαών κι όχι των πληθυσμών, μια Ευρωπαΐκή Ενωση κι όχι ένα Γερμανικό Δ' Ράιχ.
*****
Αν υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο Εκουαδόρ και την Ελλάδα είναι αυτή της πολιτικής βούλησης. Και μόνον! Είπαμε, στον Ισημερινό ο Πρόεδρος είναι σοσιαλιστής και πατριώτης, ο Πρόεδρος κινήθηκε, ο λαός βγήκε μπροστά, ο λαός απειλήθηκε, πάνδημος δεν πτοήθηκε - τα στύλωσε
έπαψε να πληρώνει τα χρέη αυτών που τον λήστεψαν, έπεσαν οι τοκογλύφοι στα πόδια του, πήραν ένα 35% και πήγαν στον αγύριστο.
Σήμερα ο Ισημερινός προκόβει και η Ελλάδα χρεωκοπεί...
ΣΤΑΘΗΣ: "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα! Πνίγομαι!Και τα νοσοκομεία θέλουν το... Γερμανό τους
Το γερμανικό μοντέλο αφορά κυρίως τις συγχωνεύσεις και το μάνατζμεντ των δημόσιων νοσοκομείωνΤης Ελένης Πετροπούλου

Γερμανικό μοντέλο στο... Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρίως για τις συγχωνεύσεις και το μάνατζμεντ των δημόσιων νοσοκομείων, ετοιμάζει η κυβέρνηση. Χθες μάλιστα υπεγράφη Κοινή Δήλωση Προθέσεων για την εντατικοποίηση της συνεργασίας των αρμόδιων υπουργείων Υγείας, Ελλάδας και Γερμανίας (τουλάχιστον για 3 χρόνια) ενώ πραγματοποιήθηκε και συνάντηση γνωριμίας με Γερμανούς επιχειρηματίες που ειδικεύονται σε θέματα πληροφορικής. Παράλληλα, ορίστηκε νέα συνάντηση εντός του Μαρτίου, αυτή τη φορά στο Βερολίνο, ώστε η ελληνική αντιπροσωπεία να ενημερωθεί ιδίοις όμμασι για το γερμανικό μοντέλο.
Η ελληνογερμανική συμφωνία υπεγράφη μεταξύ του υφυπουργού Υγείας Μιχάλη Τιμοσίδη και του Γερμανού ομολόγου του, Stefan Kapferer, ο οποίος επισκέφθηκε τη χώρα μας. Οπως εξήγησε ο κ. Τιμοσίδης «η συμφωνία αυτή δεν είναι τυπική, στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου σε επίπεδο κορυφής». Είναι ουσιαστική, πρόσθεσε, και είναι συνέχεια της συμφωνίας του πρωθυπουργού με τη Γερμανίδα καγκελάριο, για την ενίσχυση της ελληνογερμανικής σχέσης. Αναφερόμενος στους τομείς συνεργασίας των δύο υπουργείων, στον τομέα της Υγείας, τόνισε πως αφορά κυρίως τη διοίκηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, τις προμήθειες νοσοκομειακού υλικού, τη τιμολόγηση φαρμάκων, τον έλεγχο και πρόληψη ασθενειών, την επείγουσα ιατρική, τη συνεργασία σε θέματα ογκολογίας.
Τεχνογνωσία
Ειδικά για τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων, ο κ. Τιμοσίδης σημείωσε πως η Γερμανία μπορεί να μας παράσχει σημαντική τεχνογνωσία καθώς πρόσφατα το Βερολίνο ολοκλήρωσε παρόμοια προσπάθεια. Σύμφωνα μάλιστα με το Γερμανό υφυπουργό, οι συγχωνεύσεις νοσοκομείων έγιναν «με τους κανόνες που ισχύουν στην ελεύθερη οικονομία» διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι έχει εξασφαλιστεί επάρκεια νοσοκομείων και κλινικών για όλους τους πολίτες. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια των συγχωνεύσεων που επέλεξε η Γερμανία, ο κ. Kapferer εξήγησε ότι αυτά περιλαμβάνουν κυρίως την πληρότητα των νοσοκομείων και τη γεωγραφική θέση τους. Σημείωσε δε ότι δεν έκλεισαν νοσοκομεία, αλλά τα «περιττά» τροποποιήθηκαν ώστε να παρέχουν άλλες υπηρεσίες. Οπως είπε, τα νοσοκομεία στη Γερμανία έχουν καθιερώσει τα λεγόμενα DRG’S, δηλαδή «υπάρχει ενιαία αμοιβή για συγκεκριμένη υπηρεσία ανεξάρτητα, για παράδειγμα, τις ημέρες νοσηλείας». Σε συνδυασμό με τις συγχωνεύσεις, κατέληξε, «καταφέραμε βελτίωση της οργάνωσης των νοσοκομείων, μείωση της αναμονής των ασθενών και φυσικά μείωση του κόστους. Δημιουργήσαμε οικονομικά αποθέματα χωρίς να μειωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών».
Πληροφορική
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τα πληροφορικά συστήματα, καθώς όπως είπε ο κ. Τιμοσίδης, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει δεσμευθεί έως το Μάρτιο να έχει εγκαταστήσει τέτοια συστήματα και διπλογραφικό στα δημόσια νοσοκομεία. Για το λόγο αυτό, είπε, υπήρξε και συνάντηση γνωριμίας με επιχειρηματίες που διαθέτουν τέτοια συστήματα. Σύμφωνα με τον κ. Τιμοσίδη, οι εκπρόσωποι των εταιρειών «μας ενημέρωσαν για τις δυνατότητες των συστημάτων που διαθέτουν». Εν τω μεταξύ, σε «ναυάγιο» φαίνεται να καταλήγει ο διάλογος κυβέρνησης; γιατρών, για την πρωτοβάθμια φροντίδα, πριν καν ξεκινήσει. Χθες η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) ανακοίνωσε την άρνησή της να προσέλθει στη συνάντηση την οποία έχουν καλέσει για σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο υπουργός Υγείας, Αν. Λοβέρδος και ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, Γ. Κουτρουμάνης, προκειμένου να συζητηθούν θέματα τα οποία αφορούν τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Ανάλογη στάση αναμένεται να τηρήσει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ).
Πηγή : ΗΜΕΡΙΣΙΑ

Η νέα βιολογική κρητική ασπιρίνη

ΤΡΊΤΗ, 11 ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2011 15:15 PRESS

Ένα νέο λαμπρό επίτευγμα στον τομέα της φαρμακευτικής, παρουσιάστηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πρόκειται για τη βιολογική ασπιρίνη Κρήτης, ένα νέο είδος ασπιρίνης που θα ανατρέψει όλα όσα γνωρίζαμε έως τώρα για την προστασία μας από τη γρίπη.
Το νέο αυτό φάρμακο που παρασκεύασε ομάδα καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με εμπνευστές τους καθηγητές ιατρικής Χρήστο Λιονή, Ηλία Καστανά και τον καθηγητή βιολογίας Στέργιο Πυρίντσο, αναμένεται να πάρει εντός του έτους την έγκριση του ΕΟΦ. Για την παρασκευή του φαρμάκου συνεργάστηκαν επίσης η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου και η φαρμακοβιομηχανία Gallenica.
Πρόκειται για κάψουλες που συνδυάζουν την απόλυτη αξιοποίηση των κρητικών βοτάνων, με τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτει η σύγχρονη φαρμακευτική επιστήμη.
Τα συστατικά του είναι απόλυτα φυσικά και το νέο φάρμακο, από τη στιγμή που θα εγκριθεί από τον ΕΟΦ αναμένεται να βγει από τα σύνορα της χώρας και να πιστοποιηθεί τόσο από τις ευρωπαϊκές αρχές όσο και από το την αμερικάνικη FDA.
Η νέα βιολογική κρητική ασπιρίνη περιέχει τρία κρητικά βότανα διαλυμένα στο λάδι, οι φαρμακευτικές ιδιότητες των οποίων είναι γνωστές από την αρχαιότητα, ιδιότητες που ακόμα και σήμερα θεωρούνται ευεργετικές για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Τα τρία αυτά βότανα παραμένουν το επτασφράγιστο μυστικό της ομάδας των επιστημόνων, καθώς το φάρμακο αυτό αποτελεί παγκόσμια πατέντα.
Σκοπός των επιστημόνων δεν είναι η αντικατάσταση της παραδοσιακής ασπιρίνης, αλλά η προώθηση στη αγορά, ενός φυσικού φαρμάκου από την κρητική γη.
Τα υλικά από τα οποία αποτελείται κάθε κάψουλα δεν έχουν μέχρι στιγμής παρουσιάσει επιπτώσεις στην υγεία και η δοσολογία που θα συστήνεται 2-3 την ημέρα.
Οι ιδιότητες της κρητικής ασπιρίνης είναι: Προστατεύει από λοιμώξεις του αναπνευστικού, ανακουφίζει από το κρυολόγημα, καταπολεμά την κοινή γρίπη, ρίχνει τον πυρετό και έχει αναλγητικές ιδιότητες.
Η τιμή του φαρμάκου σύμφωνα με τον όρο που έχει βάλει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ρεθύμνου, δεν πρόκειται να ξεπεράσει το 1 ευρώ.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό κίνητρο για την παρασκευή του φαρμάκου αποτελεί η αναπτυξιακή κατεύθυνση του Α.Σ.Ρ. αφού από τη στιγμή που το φάρμακο μπει στην παραγωγή μέρος της σοδειάς θα προορίζεται για την παρασκευή της κάψουλας.
Αθηνά Πετρακάκη

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

και τα μυστικά του...

Πηγή : ΙΧΩΡ

25 Φεβ 2011

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΚΙ Ο... ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ!

Αυτόπτης μάρτυς। Ενθυμείσθε την «τηλεοπτική εικόνα» του Παπανδρέου να καλεί απ' το πόντιουμ του Βερολινέζικου Πανεπιστημίου τούς αντιλέγοντες φοιτητές να ανέβουν -ένας εκπρόσωπός τους- στο βήμα να μιλήσουν;
Ε, λοιπόν, αυτή η «δυνατή εικόνα», αυτό το «μάθημα δημοκρατικότητας» ήταν πάλι, όπως συχνά συμβαίνει στον εξαρτημένο Τύπο, η «μισή εικόνα», η μισή αλήθεια, δηλαδή ένα ψέμα και μια ακόμα στιγμή ολοκληρωτικής προπαγάνδας.

Διότι, ενώ ο Παπανδρέου καλούσε έναν εκπρόσωπο των φοιτητών να μιλήσει, την ίδια στιγμή οι μπράβοι του απλώς τον εμπόδιζαν να πλησιάσει.

Αυτά από διασταυρωμένες μαρτυρίες αυτοπτών.

Προσέτι, ο δημοκράταρος όπενγκαβ και «διαύγειας» πρωθυπουργός είχε κολλήσει σε ένα «ακούστε!» και όλο το επαναλάμβανε: «ακούστε! ακούστε!» Διότι όντως αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας (τους): να ακούει ο υπ-ακουος υπ-ήκοος...ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ... ΑΝΕΚΔΟΤΑΚΙΑ !!
1.........................................

- Έλληνας Κροίσος με λίμνη, 6 γράμματα;
- Εφραίμ...

2.................................

Ρωτάει η δασκάλα:     
- Που βρίσκεται ο θεός;
- Στην τουαλέτα του σπιτιού μου, πετάγεται ο Τοτός.
- Καλά πως σου ήρθε αυτό;
- Να, κάθε πρωί ο πατέρας στέκεται έξω από την τουαλέτα και φωνάζει: "Θεέ μου!! Ακόμα μέσα είσαι;"

3......................................

Ο Θεός καλεί πολλούς στην βασιλεία του, αλλά λίγοι είναι αυτοί που πηγαίνουν. Τί δείχνει αυτό;
- Ο Θεός δεν κάνει ωραία πάρτυ!

4..................................................

Ήταν ένας παπάς και πνιγόταν στην θάλασσα και περνάει ένα καράβι:
- Παπά, έλα, πιάσε το σωσίβιο να σωθείς.
- Όχι, τέκνον μου, δεν χρειάζεται, εμένα θα με σώσει ο Θεός, λέει ο παπάς.
Περνάει άλλο καράβι:
- Έλα, παπά, να σε σώσουμε! Θα πνιγείς!
- Όχι, τέκνον μου, δεν χρειάζεται, εμένα θα με σώσει ο Θεός, λέει πάλι ο παπάς.
Περνάει τρίτο καράβι:
- Παπά, έλα να σε σώσουμε!
- Όχι, τέκνον μου, δεν χρειάζεται, εμένα θα με σώσει ο Θεός, λέει ξανά ο παπάς.
Με αυτά και με αυτά ο παπάς πνίγεται, πάει στον παράδεισο και λέει στον Θεό:
- Περίμενα να με σώσεις, και εσύ τίποτα!
- Ρε κόπανε, τρία καράβια σου έστειλα να σε σώσουνε, και εσύ με έγραψες!

5................................................................

Eνας παπάς κι ένας καλόγερος στέκονται στην άκρη του δρόμου κρατώντας ένα πανώ που γράφει: "Το τέλος είναι κοντά. Αλλάξτε δρόμο πριν να είναι πολύ αργά!"
Περνάει το πρώτο αυτοκίνητο κι ο οδηγός του βγάζει το κεφάλι έξω απ το παράθυρο και φωνάζει:
- Δεν τραβάτε σπίτια σας, μουρλοπαπάδες!! και πατάει γκάζι.
Δεν περνάνε 5 δευτερόλεπτα και ακούγεται φρενάρισμα και στο τέλος ένα τρομερό τρακάρισμα, οπότε γυρίζει ο παπάς στον καλόγερο και λέει:
- Ρε συ, μήπως θα έπρεπε να γράψουμε καλύτερα: "Προσοχή, πεσμένη γέφυρα";

6...............................................................

Ρωτάει κάποιος έναν παπά:
- Τι πρέπει να κάνω για να πάω στον παράδεισο;
- Εγώ τέκνον μου, λέει ο παπάς, παπάς είμαι... Όχι ταξιδιωτικός
 
πράκτορας....

7............................................................

Η αδελφή Βερόνικα, νέα σε μοναστήρι Καθολικών, παίρνει όρκο σιωπής και όντως περνούν 5 χρόνια χωρίς να βγάλει λέξη από το στόμα της.
Η ηγουμένη τότε τη φωνάζει και της λέει:
- Αδελφή, μπορείς να μιλήσεις αλλά μέχρι δύο λέξεις.
- Σκληρό κρεβάτι, λέει αμέσως η αδελφή και πέφτει πάλι στη σιωπή της.
- Συγχώρεσέ μας αδελφή, της λέει η ηγουμένη. Θα το φροντίσουμε αμέσως! και όντως φροντίζει να αλλαχτεί το κρεβάτι με ένα μαλακότερο.
Κυλάει ο χρόνος, περνούν άλλα 5 χρόνια χωρίς λέξη από την αδελφή όταν την καλεί και πάλι η ηγουμένη.
- Αδελφή, μπορείς να μιλήσεις αλλά μέχρι δύο λέξεις, της λέει πάλι και εκείνη απαντά:
- Κρύο φαγητό.
Αφού ζητάει και πάλι συγνώμη η ηγουμένη, της υπόσχεται ότι θα φροντίζουν να ζεσταίνουν το φαγητό της στο μέλλον.
5 χρόνια αργότερα, το ίδιο σκηνικό, ζητείται από την αδελφή να πει δυο λέξεις και εκείνη απαντά:
- Παραιτούμαι αύριο.
Η ηγουμένη της λέει τότε:
- Δέχομαι ευχαρίστως την παραίτησή σου. Από τότε που ήρθες, όλο παράπονα είσαι.

8. .....................................................
Η μοιρασιά του παγκαριού

Ήταν ένας καθολικός παπάς, ένας μουσουλμάνος, ένας εβραίος και ένας έλληνας.
Λέει ο μουσουλμάνος:
- Εμείς κάνουμε ένα κύκλο, πετάμε τα λεφτά, και όσα πάνε μέσα στον κύκλο τα παίρνει η εκκλησία , τα υπόλοιπα εμείς.
Λέει ο καθολικός:
- Εμείς όταν μετράμε τα λεφτά από το παγκάρι, κάνουμε μια γραμμή, πετάμε τα λεφτά στον αέρα, και όσα πέσουν δεξιά τα παίρνει η εκκλησία και όσα πέσουν αριστερά τα παίρνουμε εμείς.
Λέει ο εβραίος:
- Εμείς κάνουμε μία γραμμή στο πάτωμα, πετάμε τα λεφτά, και όσα πέσουν πάνω στην γραμμή τα παίρνει η εκκλησία, τα υπόλοιπα εμείς.
Βγαίνει και ο έλληνας και λέει:
- Και εμείς κάνουμε μία γραμμή στο πάτωμα. Μετά πετάμε τα λεφτά ψηλά και όσα πάνε στον Θεό τα παίρνει, τα υπόλοιπα εμείς...

9........................................................

Παίρνει  ένας παπάς εντολή να πάει στην Κρήτη να ασκήσει το επάγγελμά του.
Μετά από δυο χρόνια, απελπισμένος γυρίζει στην Αθήνα. Μπουχτισμένος από τους Κρητικούς, μιλάει αρνητικά για αυτούς όπου σταθεί και όπου βρεθεί.
Έρχεται λοιπόν η Κυριακή και μετά το εκκλησίασμα μιλάει στους πιστούς του για την εντολή "ου κλέψεις":
"Ο Θεός τέκνα μου, δίδαξε να μην κλέβουμε, όχι σαν τους Κρητικούς που κλέβουν ο ένας τα ζώα του άλλου..."
Γίνονται παράπονα και ο επίτροπος του ζητάει να μην επαναληφθεί το συμβάν.
Την επόμενη Κυριακή, όταν έφτασε η ώρα του κηρύγματος αρχίζει να τους μιλάει για την εντολή "ου φονεύσεις":
"Ο Θεός δίδαξε να μην σκοτώνουμε. Όχι σαν τους Κρητικούς που σκοτώνουν ο ένας τον άλλο με τις βεντέτες τους..."
Γίνονται περισσότερα παράπονα και ο επίτροπος τον απειλεί ότι αν το ξανακάνει θα είναι και η τελευταία του φορά... Αυτός συμφωνεί.
Την επόμενη λοιπόν Κυριακή, μετά την λειτουργία αρχίζει να τους μιλά για τον Μυστικό Δείπνο....
"Εκεί που κάθονταν γύρω από το τραπέζι, ο Χριστός με τους μαθητές του, τους αποκαλύπτει:
- Ένας από εσάς θα με προδώσει σήμερα!
Και τότε πετάγεται ο Ιούδας και λέει:
- Και γιάντα ξανοίγεις εμένα, μπρε σύντεκνε;;;"

1
0
................................................................

Ένας τύπος πήγε στην Εκκλησία και μετά το τέλος της λειτουργίας περίμενε να συγχαρεί τον ιερέα.
Τού λέει:
- Πάτερ, θέλω να σας πω ότι η λειτουργία ήταν γαμάτη. Πρώτη φορά γούσταρα τόσο πολύ, μπράβο είσαι και ο πρώτος μάγκας.
Ο ιερέας απάντησε:
- Σας ευχαριστώ, αλλά θα προτιμούσα να μην χρησιμοποιείτε τέτοια γλώσσα στον Οίκο του Θεού.
Ο άντρας συνέχισε:
- Μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, τα είδα όλα σου λέω ρε μεγάλε, που έβαλα στον δίσκο 500 Ευρώ.
Και απαντά ο ιερέας:
- Έλα ρε δικέ μου, σοβαρά; Δεν μου λες μαλακίες τώρα;

1
1
.......................................................................

Μια εναλλακτική άποψη για το πώς ο Θεός διάλεξε τους Εβραίους για να δώσει τις εντολές στον κόσμο.
Πρώτα πλησίασε τους Ιταλούς:
- Τι εντολές προσφέρεις;
- Ου φονεύσεις.
- Σκούζι αλλά δεν ενδιαφερόμαστε.
Μετά πλησιάζει τους Έλληνες:
- Τι εντολές προσφέρεις;
- Ου κλέψεις.
- Συγγνώμη αλλά δεν θα πάρουμε.
Μετά πλησιάζει τους Γάλλους:
- Τι εντολές προσφέρεις;
- Ου θελήσεις τη γυναίκα του γείτονά σου.
- Merci αλλά δεν θα πάρουμε.
Πλησιάζει τέλος τους Εβραίους:
- Πόσο κάνουν;
- Μα, είναι δωρεάν.
- Πιάσε δέκα.
 

Επιλογή : ΑΠ
Ανέκδοτο

Ταξί φτάνει σε μπλόκο.
Αστυνομικίνα με τσιριχτή φωνή και υπεροπτικό ύφος Κάλαχαν:
«Σας παρακαλώ, κύριε, δεν μπορείτε να περάσετε από δω».
Ο ταρίφας με ατάραχο βλέμμα και φωνή μπασαδούρα:
«Γιατί, έχεις σφουγγαρίσει;».Επιλογή : ΑΠ
Παρακολουθείτε τα γεγονότα…

Σύμφωνα με το περιβάλλον του Παπανδρέου, δεν τα "βρήκε" με τη Γερμανίδα καγκελάριο Ανγκέλα Μερκέλ ή τουλάχιστον αυτό άφησαν να διαρρεύσει.
Η Ανγκέλα Μερκέλ δεν συμφωνεί στην συνέχιση στήριξης της Αθήνας και προτείνει την κατεύθυνση αναδιάρθρωσης του χρέους, δηλαδή τεχνητή πτώχευση. Με την αιτιολογία αυτή ο Γ. Παπανδρέου θα προτείνει Μάλλον πρόωρες εκλογές, πράγμα και που περιμένουμε.
Δεν θα υπάρξει επιμήκυνση στο χρόνο αποπληρωμής του δανείου των 110 δισ. ευρό από την τρόικα, και δεν θα μειωθεί το επιτόκιο κατά δύο μονάδες όπως ζητούσαμε.
Έτσι ο Παπανδρέου θα πρέπει να επιβάλει να πάρουν και τα υπόλοιπα κόμματα μέρος του βάρους. Αυτό θα γίνει διότι ο ίδιος μεν δήλωσε ότι θα είναι πρωθυπουργός μόνο για μία θητεία, αλλά το ΠΑΣΟΚ θα είναι κόμμα που θα κατέβει στις εκλογές και μετά τον Παπανδρέου και άσχετα με το τι λένε οι ψευτοδημοσκοπήσεις θα πάρει κάτω από 15% με αυτά που έχει κάνει, διότι έχει διαλύσει όλο τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας, αφού και τα σωστά βήματα που κάνει, ειδικά στο χώρο της αποσυμφόρησης του τεμπέλικου και ασύμφορου και μπαταχτσίδικου δημόσιου τομέα με τις λαμογιές, τους τεράστιους μισθούς και τις μίζες, βρίσκουν τους... "ενδιαφερόμενους", που δεν είναι και λίγοι, αντίθετους.
Πρέπει μάλιστα, άσχετα με όλα τα άλλα, ότι ο Παπανδρέου είναι οπ μόνος πρωθυπουργός που τόλμησε να τα βάλει με τις συντεχνίες και βέβαια,  σε αυτό βοηθήθηκε από το ότι έχει υπουργούς εργατικούς και τολμηρούς όπως ο Ρέππας και ο Λοβέρδος, που για την ώρα έχουν σηκώσει όλο το βάρος των μεταρρυθμίσεων, τη στιγμή που στον οικονομικό τομέα δεν υπάρχει ελληνική πρωτοβουλία και ακολουθείται αντιαναπτυξιακή πολιτική που οδηγεί στη συρρίκνωση της μεσαίας τάξης και την εκ των πραγμάτων οικονομική καταστροφή της Ελλάδας, λόγω της υψηλής φορολογίας των επιχειρήσεων και κυρίως των ελευθέρων επαγγελματιών. Έτσι, αντί οι ελεύθεροι επαγγελματίες να είναι η ραχοκοκαλιά των εσόδων του κράτους είναι οι μεγαλύτεροι κλέφτες, αφού κανείς δεν δέχεται να δώσει τα μισά από τα χρήματα που βγάζει, για να τα σπαταλά το δημόσιο σε διορισμούς και μίζες.
Όσον αφορά το θέμα και τον μπαμπούλα της λεγόμενης πτώχευσης, έχω να σας πω, ότι ένα κράτος δεν μπορεί στην πραγματικότητα να πτωχεύσει, αφού στην πράξη, όλα τα κράτη, αν εξαιρέσεις την Κίνα και την Ρωσία, είναι πτωχευμένα με πρώτη την Αμερική (ΗΠΑ) που χρωστάει 16 τρις δολάρια. Είναι έτσι η οικονομική δομή του κόσμου που όλοι χρωστούν τα τρελά τους στην παγκόσμια τράπεζα.
Εκείνο που θα κάνουν σε ακραία περίπτωση θα είναι να μας πάρουν τα πετρέλαια, που ποτέ δεν βγάλαμε, αφού η υπογραφή του μνημονίου δεν ήτανε μόνο για να πάρουμε τα λεφτά αλλά για πρώτη φορά να τα πάρουμε υποθηκεύοντας την δημόσια περιουσία. Για να το πω απλά, ως τώρα, το μόνο που ζητούσε η παγκόσμια τράπεζα, όταν έβαζε τις "αγορές", δηλαδή τους τοκογλύφους του αμερικανοεβραϊκοχαζάρικου λόμπυ να μας δανείζουν, ήταν να εφαρμόζουμε κάποιους νόμους και διατάξεις, που σκοπό είχανε την προώθηση της πρόστυχης και αντιλαϊκής διακυβέρνησης.
Αφού μας δάνειζαν στο στυλ πάρε όσα θέλεις, λεφτά υπάρχουν, μετά μας είπαν "χρωστάτε πολλά δεν σας δανείζουμε". Για να σας δανείσουμε, θα υπογράψετε ότι υποθηκεύετε όλη τη δημόσια περιουσία για να πάρουν οι δανειστές τα πάντα όλα όσα μπορέσουν να ξεπουλήσουν.
Αυτή είναι η κύρια διαφορά του "ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ" με τα έως τώρα δάνεια. Από αυτή τη λούμπα, μπορούμε να βγούμε, αν δουλέψουμε με τους Κινέζους και τον Πούτιν που έχουν το χρήμα άφθονο επειδή απλά δουλεύουνε κανονικά την "πραμάτεια" τους και όχι με τα λαμόγια της παγκόσμιας τράπεζας.
Το όλο θέμα όμως δεν είναι αν υπάρχει τρόπος να συνεχίσουμε να λειτουργούμε, αλλά αν η παγκόσμια αρχή θέλει όλος ο κόσμος να συνεχίσει να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργούσε. Στην πράξη δηλαδή δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης. Η νέα τάξη τάιζε και θα συνεχίσει να ταΐζει τους δούλους της.
Το θέμα είναι ποιό θα είναι από δω και πέρα το αντίτιμο του ταΐσματος και αν βρεθεί ηγεσία στην Ελλάδα, που να έχει τα προσόντα να δει προς την Κίνα και την Ρωσία.
Πάντως φαίνεται το πάει για εκλογές ο Παπανδρέου στις αρχές Απριλίου. Στις μεθεπόμενες όμως εκλογές, που θα γίνουν μέσα σε 4 ή 5 μήνες μετά τις επόμενες, τίθεται το ερώτημα αν θα είναι ο Παπανδρέου πρόεδρός του ΠΑΣΟΚ ή θα πάρει το καπελάκι του, όπως λέει και η λαϊκή ρήση και θα φύγει,  για μία νέα αποστολή που η "διεθνής κοινότητα" θα του αναθέσει.


Πηγή
Επιλογή : ΚΒ